Almindelige Borebille:

Det er den mest typisk insekt man ser spor efter i træværk her i Danmark. De er brune og er ca. 3-5
mm lange og er nærmest valse formet. Larverne, træorme er blege og kan blive op til 6 mm lange.
De har 3 par meget små ben.

Blød borebille:

Denne bille er almindelig over alt i landet. De voksne biller er mellem 4-6 mm lange. Der hud/skelet
er ikke så hårdt i det som de andres. De er beklædt med korte hår og har en lys, rødbrun farve.
Larverne kan blive op 6 mm lange. De er hvidgule, krumme med små ben.

Rådborebille:

Den er også almindelig i hele landet. De voksne er ca. 5-6 mm lange, mat sorte, og de har et par
gule hårpletter på forbrystets baghjørner. Larverne bliver op til 7 cm lange. De er blege, krumme og
med 3 par små ben.

Egens borebille:

Denne er vores større borebille. Den bliver mellem 7-9 cm lang. Billen er
brun med uregelmæssige pletter af gullige hår. Larven er ligesom de andre laver, bleg, krumbøjer, 3
par små ben, men den kan blive op til 9 mm lang.

Kamhornet borebille:

Ikke en bille vi ser så ofte. Billen er 3-5 mm lang, brunsort og den er let genkendelig på følehornene.
Hannen har en kamdannede og hos hunnen er den savtakkede.

 

Splintved biller:

Disse biller er svære at skelne fra hinanden. Vi kalder dem også parketbiller. den brune splintved-
bille er normalt ikke dansk, men den indføres oftest og er den almindeligste splintved bille i Danmark, De voksne brune biller er 4-7 cm lange med flade, nærmest parallelle sider. For-brystet er
kantet og hvis man kan se hovedet med følelse hornene, kan der ses en lille kølle helt yderst.
Her er laverne ens med de foregående laver.

Ring til os på

70 32 37 00