Har du Flagermus i dit hus

Så lad os hjælpe dig!

Flagermus har bosat i dit hus? Vi hjælper dig, så du er sikker på de bliver holdt ude når udslusningen er muligt.  Og at reglerne for det fredet dyr bliver overholdt.

Se tegn på flagermus

Flagermus er for mange en ubehagelig tanke om at de kan bo i dit hus, men opdager du, at du skulle have flagermus ud fra nogle af disse tegn.

Pulsen fra mure og lofter, især i skumringen.
Ekskrementer, der ligner muselort, men de er løsere og glinsende. (lugtgener)

Vi har den rette erfaring med udslusning af flagermus

Så kontakt os så vi kan lægge en plan for at flagermus kan udsluset i den tilladte periode. og at det ikke sker for tidlig eller sent da ungerne bliver hjemme i kolonien når hunnerne er ude at finde føde til dem.

 

Hvad gør flagermus

Flagermus er aktive om natten og bruger dit hus til at sove i om dagen. De gnaver ikke, men deres ekskrementer sviner. De flyvende pattedyr bor ofte mange sammen i kolonier.

 

Hvad gør vi som skadedyrsbekæmper

Flagermus er fredede, men vi kan spærre deres flyvehuller. Så når de kommer ud kan de ikke komme ind igen, og de finder ret hurtigt et sted i naturen de kan bo. Flagermus kan bære på rabies virus, men de bider normalt kun, når man tager fat om dem.

Udslusning af flagermus må foregå fra 15/8 til 15/9

Flagermusen er det pattedyr i Danmark, som vi har flest arter af. Der er nemlig 17 forskellige arter af flagermus registreret i Danmark. Fem af dem er truet. De danske flagermus hører sammen med ”storflagermusene” til familien af flagermus.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site! Ring 30913700 

Pin It on Pinterest