Udslusning af flagermus

– Bekæmpelse af flagermus er ikke lovlig.

Man må ikke bekæmpe flagermus, som er et fredet pattedyr, men man må gerne udsluse dem.

Flagermus på loftet?

Vi hjælper dig, når det er vinduet åbner, så udslusningen er muligt.  Det er vigtig at reglerne for det fredet dyr bliver overholdt.

Se tegn på flagermus

Flagermus er for mange, en ubehagelig tanke om at de kan bo i dit hus, men opdager du, at du skulle have flagermus ud fra nogle af disse tegn.

  • Pusle fra mure og lofter, især i skumringen.
  • Ekskrementer, der ligner muselort, men de er løsere og glinsende. (lugtgener)

Vi har den rette erfaring med udslusning af flagermus

Så kontakt os så vi kan lægge en plan for at flagermus kan udsluset i den tilladte periode. og at det ikke sker for tidlig eller sent da ungerne bliver hjemme i kolonien når hunnerne er ude at finde føde til dem.

Hvad gør flagermus?

Flagermus er aktive om natten og bruger dit hus til at sove i om dagen. De gnaver ikke, men deres ekskrementer sviner. De flyvende pattedyr bor ofte mange sammen i kolonier.

Hvad gør vi som skadedyrsbekæmper?

Flagermus er fredede, men vi kan spærre deres flyvehuller. Så når de kommer ud kan de ikke komme ind igen, og de finder ret hurtigt et sted i naturen de kan bo. Flagermus kan bære på rabies virus, men de bider normalt kun, når man tager fat om dem.

Udslusning af flagermus må foregå 2 gange om året

I perioden fra 15. april til 15. maj og igen fra 15. august til 15. september

Når du ikke at få udsluset dine flagermus kan vi hjælpe igen til efteråret. Skriv en besked eller ring til os, så kan vi få dig booket ind i vores kalender så det ikke bliver for sent.

Der kan ikke ydes garanti på udslusning af flagermus, da det er et levende dyr som er fredet.