Korngasning

Forbyggende behandling i silo og haller

Har du ikke nået og foretage en forebyggende behandling mod skadedyr i kornet, og er kornet blevet angrebet, er det nødvendigt og gasse skadedyrene. Pestibus anbefaler at du forebygger med Korngasning mod kornskadedyr. Dette gøres ved og behandle siloen eller den hal kornet skal opbevares i.

Korngasning kræver autorisation

Pestibus foretager en effektiv gasning af disse typer kornlager:

  • Planlagrer
  • Siloanlæg
  • Højsiloer
  • Amerikanersiloer

Anvendelse af giftgassen fosforbrinte, kræver autorisation som pestibus har, så det er ikke en behandling du selv kan eller må udføre. Pestibus følger alle gældende love og regler. Denne gasart er den mest effektive til at sætte kornskadedyr ud af spillet. Kort tid efter kornet er behandlet kan det bruges som foder eller i industrien igen.

Gasnings metoder

Det er en faglig vurdering, der afgør hvilken gasnings metode vi anvender.

  • Topgasning
  • Topgasning i strømper
  • Dispensergasning

Korngasnings temperatur

Temperaturen i kornet bestemmer hvor lang tid det tager at gasse. Hvis kornskadedyrenes temperatur kommer under 8 grader, går de i dvale, og kan ikke modtage gassen. Kornet kan med fordel varmes op ved og blæse varmere luft igennem. Temperaturen påvirker også selve gassen, som fordeler sig mindre effektivt i kornet.

Afgasning

Kornet bliver først frigivet efter ca. 14 dage, når Pestibus ikke kan måle gas længere.