Kakerlakker

Kakerlakker burde ikke skræmme nogen fra vid og sans. De hverken bider eller stikker, som lopper eller myg gør. Alligevel er der mange, der har en kakerlak-fobi. Og det er der desværre gode grunde til.

Hos mange er væmmelsen blevet grundlagt under sydlige himmelstrøg på lidt for billige hoteller, hvor det nogle gange kan vrimle med kakerlakker. For kakerlakker behøver varme, og de trives, hvor standarden på hygiejnen er lav.

Skadedyr på fremmarch

Desværre er kakerlakker ikke længere noget, der kun hører charterferien til. For skadedyrene er faktisk på fremmarch i Danmark, stigning i henvendelser på kakerlakker på 20 procent over 5 år.

6 skadevirkninger ved kakerlakker

Kakerlakker er derfor kort sagt noget, man er nødt til at tage alvorligt. De invasive arter forbindes nemlig med mange typer af skadevirkninger og gener.

Her er 6 af dem:

  • Kakerlakkers ekskrementer lugter slemt. Er der mange af dem i din bolig, kan den mugne lugt være noget nær uudholdelig.
  • Kakerlakker går i vores fødevarer, og de er stort set altædende – dog primært af vegetabilsk føde. Det stiller store krav til forsegling af fødevarer.
  • Kakerlakker kan være bærere af sygdomme og sprede smitte som for eksempel salmonella og mavetarmkatar.
  • Kakerlakkers efterladenskaber i boligen som ekskrementer og hudrester kan fremkalde allergiske reaktioner. Børn og andre individer med skrøbeligt immunforsvar er særligt sårbare og kan udvikle allergi over for insektet.
  • Kakerlakker kan formere sig eksplosivt. Et hjem kan derfor, hvis man er uheldig, blive overbefolket af dem på meget kort tid.
  • Dyret afgiver nogle uhyggelige skumle og klik-agtige lyde, når de rumsterer rundt i mørket.

Hvad er en kakerlak?

En kakerlak er en insektart, der har kriblet rundt på jorden siden dinosaurernes tid. Arten kan rent faktisk spores mindst 300 millioner år tilbage.

Kakerlakken er beslægtet med termitten. De findes i flere tusinde forskellige afskygninger. Insektet er også hjemmehørende i Danmark, hvor tre arter af slægten Ectobius lever vildt i naturen.

Det er dog ikke disse artsfæller, der giver anledning til bekymring. Det er invasive arter fra varmere klimaer. Disse arter kaldes samlende for skadedyrs-kakerlakker