Hvepse

– og hvepsebo

Hvepse bekæmpes med en form for puder, der gør at boet er dødt inden for 12 timer, man må aldrig fjerne boet, da de hvepse der er ude og flyve, så kommer hjem og boet er væk, hvepse der er bo løse, bliver argessiv og angriber alt der er i nærheden af området.

Hvepse anses oftest som et skadedyr, da mennesket bliver generet af dem, i deres søgen efter mad eller bolig. Hvepsen er dog en effektiv jæger og holder bestanden af andre skadedyr kraftigt nede f.eks. kållarver.

Et gammelt husråd mod Hvepse i køkkenet er at placere et krus syltetøj i det åbne vindue. Så holder Hvepsene sig her og går ikke længere ind i køkkenet eller huset

De sociale hvepse bygger deres bo af papir, som de fremstiller af afgnavet træ. Når hvepsen afgnaver træet med kindbakkerne blandes det med dens spyt og således fremstiller gedehamsen papirmassen til boet. Boet er omtrent kuglerundt med indflyvningshul forneden og består af flere koncentriske skaller. Det er den overlevende dronning, der alene begynder byggeriet om foråret. Hun står også for opfodringen af de første larver, men overlader gradvis arbejdet til arbejderhvepsene efterhånden som antallet stiger.

Hvepse lever af mange forskellige ting; syltetøj, råddent kød, andre dyr og nektar. Sommeren igennem, hvor de skal fodre deres larver, er de hovedsageligt rovdyr, mens de i sensommeren kan slå sig på søde sager som blommer og syltetøj. Det er på den årstid, de kan være generende ved det udendørs kaffebord. Må ikke forveksles med honningbier, der aldrig ses i den rolle.

Hvepse, med undtagelse af dronningen, lever kun i det år de er født. I sensommeren udklækkes unge dronninger, der parrer sig før de finder et skjulested, hvor de går i dvale og overvintrer til næste forår. De øvrige individer i boet går til grunde. I den periode kan de være aggressive.