Borebiller

Ordet borebille bruges både om arten almindelig borebille og som en samlet betegnelse for en række trænedbrydende biller, herunder den lidt større husbuk (Hylotrupes bajulus). Når danskernes træværk kommer under angreb af insekter, er det dog i de fleste tilfælde den almindelige borebilles larver, der er på spil. Vi tilbyder professionel bekæmpelse af borebiller i hele Jylland og på Fyn.

Få hjælp til bekæmpelse af borebiller

Har du mistanke om borebiller? Det kan være farligt, hvis borebillerne ikke bekæmpes i tide, da de kan skabe strukturelle fejl i træet, som svækker hele konstruktionen. Kontakt os for en uforpligtende samtale, hvis du er i tvivl, eller hvis du har brug for bekæmpelse.

Ring på 70 32 37 00 

Bekæmpelse af borebiller Århus

Træ og fugt tiltrækker borebiller

Den almindelige borebille er i stand til at angribe de fleste træsorter, men trives bedst i blødt træ med en høj fugtighed, hvoraf rødel og birk er blandt de sultne larvers favoritter. Særligt køkkener, udhuse, stalde, kælder- og loftsrum er udsat for angreb, men også møbler, pileflet og andet indbo af træ som eksempelvis træinstrumenter kan være udsat.

Luftfugtigheden og træets vandindhold er afgørende for, at borebillens larver kan trives. Jo højere vandindhold i træet, og dermed luftfugtighed, jo hurtigere går udviklingen. Det er ofte forkert placeret isolering ved tagudhænget, der er årsag til borebiller i danske hjem. I stuen ses angreb typisk ved paneler, træværk og møbler, der er placeret tæt på kolde og fugtige vægge. Borebillen ses derfor sjældent i moderne, gennemvarmede boliger, der er sikret mod fugt.

Boremel afslører angreb

Selvom borebillens larver gemmer sig godt, er der ligevel en række spor, du kan holde øje med. Udgangshuller i træet på 1-2 mm er et tydeligt tegn på, at du har eller har haft ubudne gæster. De små huller er hyppigt forekommende i ældre danske huse og i kirker, hvor borebiller før i tiden var et udbredt problem.

Har du mistanke om et aktuelt angreb, skal du dog holde særligt øje med gulligt savsmuldslignenede boremel under spær, lægter og bjælker, som er et sikkert tegn på, at der er aktive borebiller i dit hjem. Tjek desuden vindueskarmene for voksne biller, da borebillerne tiltrækkes af lyset herfra.

Opdag borebillerne i tide

De mange år, det tager for borebillens larver at blive til fuldvoksne biller kan i værste fald svække trækonstruktioner i hjemmet så voldsomt, at der opstår strukturelle fejl i tømmeret, som kan være farligt. Derfor er det vigtigt, at angreb af borebiller opdages i tide.

Borebiller bekæmpelse

Vi giver 20 års garanti på vores borebille behandling.