Måger

Måger er bare trælse!

Gennem de seneste 30-40 år er måger i storbyen, blevet et stigende problem i det meste af Danmark. Selvom bestandene af mågearter, der har tilpasset sig livet blandt mennesker, har været forholdsvis konstant gennem de seneste år.

Man har forsøgt at bekæmpe fuglene med tiltag svingende, fra det fantasifulde til det mere ambitiøse. Virkeligheden er dog, at fuglene ikke er så nemme at slippe af med, når de først har fået fodfæste i nærmiljøet.

I Danmark er det sølvmåger og stormmåger, som oftest flytter til byen. Stormmågen er en fredelig lille fætter, der sjældent gør et stort væsen af sig. Men det er oftest sølvmågerne, der skaber ravage og er til gene med deres til tider højrøstede og aggressive adfærd, Der er oplevet eks. på måger der direkte har angrebet mennesker.

Hvordan forebygger og fjerner du dannelsen af mågekolonier?

I byområder kan måger være til gene på flere måder. Først og fremmest larmer de voldsomt – især fra det sene forår og frem til eftersommeren, når der er unger i reden. Her holder unger og voksne måger nemlig kontakt ved at skrige til hinanden.

Mågerne raserer også gerne affaldscontainere og skraldespande, der ikke er blevet lukket ordentligt. Deres ekskrementer kan desuden skade murværk, tagpap og billak, hvis de får lov at blive siddende.

Hvis mågernes rede-materiale får lov at tilstoppe Udluftningskanaler eller skorstene, kan det tillige udgøre en sikkerhedsmæssig risiko for mennesker eller skabe kimen til fugtproblemer eller kuliltet forgiftning.

Forebyggende tiltag som fx wirer eller pigge på tag og gesimser får ofte blot fuglene til at flytte til mere indbydende tagmiljøer i nabolaget.

  • Undlad at fodre måger
  • Fjern spiseligt affald

Hold affaldscontainere lukket.