Autorisationer

Autoriseret

Pestibus Skadedyrssikring ApS har gennemgået uddannelse og diverse certifikater og autorisationer for erhvervelse af skadedyrsbekæmpelse. Så tjek gerne op på om din skadedyrsbekæmper har autorisation til at udfører skadedyrsbekæmpelse.

Uddannelse som skadedyrsbekæmper

Uanset hvilken område du sprøjter omkring, privat, offentlig, marker, skove osv., så kræver det i dag at man tager en uddannelse for at blive professionel autoriseret skadedyrsbekæmper. De forskellige certifikater er Sprøjtecertifikat, Hånd- og rygsprøjte certifikat, M/X-bevis gasning af muldvarpe og mosegrise, G2 certifikat gasning af skadedyr i lagre af korn, frø mv. (Kilde; mst.dk).

Hygiejnecertifikatet til skibe, Ship Sanitation Certificate

Hygiejnecertifikaterne udstedes af Sundhedsstyrelsen via embedslægerne på baggrund af en rapport udfærdige af skadedyrsinpekektion af en autoriseret skadedyrs, her er pestibus skadedyrssikring Aps registreret i registeret.

Bekæmpelse af rotter med gift

Opdager man rotter i sit område skal man kontakte kommunen direkte når det er i kommunens åbningstid. Er det udenfor kommunens åbningstid er man velkommen til at kontakte en autoriseret rottebekæmper, og dette er desværre så for ejerens egen regning da kommunen ikke dækker dette selvom det er udenfor deres åbningstider. Dog kan man ofte tilkøbe sig en sikringsaftale mod rotter så man ikke er underlagt kommunes åbningstider.

Gasning af rotter er ikke tilladt